Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 31 maart 2023 houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De ALV begint om 19.30 uur in ons atelier.

Er staan belangrijke dingen op de agenda. Het oorspronkelijke idee was om aansluitend aan de ALV onze kleine appreciatieavond te houden. We zijn bezig met de voorbereiding van de ALV. De bespreking van alle agendapunten zal naar verwachting te lang duren om daarna ook nog de appreciatieavond te houden. We stellen de appreciatieavond daarom uit naar vrijdag 28 april.