Willem Vreeswijk

Wat kun je verwachten tijdens mijn lessen:

Waar ik op hamer is de inhoud van een beeld, waarom is/wordt iets gemaakt. Er is altijd een reden waarom de maker iets wil vastleggen (er zou altijd een reden moeten zijn). Mensen stimuleren en begeleiden om inhoud te geven aan het beeld dat zij maken. Leden bewust maken van het verhaal dat een beeld vertelt en dit leren gebruiken in het eigen werk. Je ziet wat je weet: kijken en zien. Het zoeken en vinden van de essentie van het gewenste beeld. En hoe doe je dat dan, hoe bereik je dat het uiteindelijke werk zo dicht mogelijk bij het idee terecht komt. Dit is de rode draad.

Met behulp van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis behandel ik thema’s om over na te denken, om een interpretatie op los te laten. Naar aanleiding van het thema worden werken gemaakt, met of zonder model. Een reactie op de beelden, een interpretatie, een reactie op de inhoud, een verwijzing, een gedachtegang, een ander handschrift, een knipoog, een hedendaagse visie, een protest, een omkering, een deelvergroting. Het gaat erom dat het individuele lid wordt meegenomen in een soort ‘mindset’ waardoor hij/zij op een andere wijze naar de wereld kijkt en de werken van medeleden. Een proces van denken en doen om een goed resultaat te behalen. Dit is de reden dat een nabespreking belangrijk is en zo uitgebreid mogelijk wordt gedaan.

Eigenlijk de te bewandelen weg om zelf aan de slag te gaan; je zelf te voeden om werken te blijven maken.

De techniek wordt gaande bovenstaand proces begeleid, je moet namelijk eerst een reden hebben om een werk te maken om dan pas een specifiek techniek tegen te komen. (sommige mensen verlangen eerst de spullen en dan het idee, ik ga van het omgekeerde uit, eerst een idee dan de spullen) Ook hier is de werkbespreking belangrijk om goed te kijken en hoe de buurman/vrouw het thema aanpakt en de technische problemen oplost. Leve de dwarsdenkers!

Ik maakt gebruik van een gedegen powerpointpresentatie (ppt) met relevante, inspirerende en prikkelende thema’s en vol met voorbeelden uit de kunstgeschiedenis. Ook de resultaten van de leden naar aanleiding van een thema worden verzameld en opgenomen in een ppt en getoond om te bekijken, bespreken en om later wellicht nogmaals te bestuderen. Indien gewenst kunnen de leden die deelnemen aan de lessen de ppt toegestuurd krijgen.

Daarnaast geef ik colleges om onderwerpen uit de kunstgeschiedenis te laten zien. Dit kan gaan over zowel de verre als de nabije kunstgeschiedenis of een telkens terugkerend thema in de kunst. Inclusief een nabespreking.

Verder verwijs ik graag naar relevante tentoonstellingen, films over kunst of kunstenaars in bioscoop of op tv/internet. Ook worden er films getoond in het atelier met voor- en nabespreking.

Elk lid dat langere tijd mijn lessen bezoekt probeer ik zo persoonlijk mogelijk te begeleiden in een ontwikkeling/ een voortgang in denken en doen en te reageren op vragen die worden gesteld.

Eigenlijk is het doel dat de leden geen les meer nodig hebben.

Ik verwijs leden graag naar andere docenten van de toets of filmpjes op youtube om iets te leren wat ik niet beheers. Dit kunnen ook kunstenaars zijn die met een specifieke techniek bezig zijn.